Un tratamiento efectivo le ayudará a mejorar
Página principal  |  Tarifas  |  Contacto   nederlands english Spanish Russian

Kijkoperatie

De Volkskrant Woensdag 21 november 2007

Te veel chirurgen maken fouten bij kijkoperaties, waardoor patiënten onnodig risico's lopen.

Roze bril moet af bij operatie.
Inspectie slaat alarm over kijkopreraties, risico moet voor 1maart omlaag. Risico's nij vaak gebruikte techniek nu onnodig groot. Chirurgen met te weinig routine moeten onmiddelijk stoppen met opereren. (van onze verslaggever Broer Scholtens)

Amsterdam De inspectie voor gezondheidszorg geeft Nederlandse chirurgen tot 1 maart volgend jaar de rijd de
risico's bij zo geheten kijkoperaties omlaag te brengen. Chirurgen met te weinig routine moeten direct stoppen met
opereren. Ook moet de apparatuur beter worden gecontroleerd. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat zich bij
2 tot 4 procent van de lijk operaties complicaties voordoen, meer dan bij conventionele buikoperaties.
De risico's zijn nu onnodig groot, vindt de inspectie. Er reden tot grote zorg. Stevige maatrgelen zijn nodig.
Dit stelt de inspectie in een rapport dat vandaag wordt aangeboden aan minister Klink van Volksgezondheid.

Bij kijkoperaties (minimaal invasieve chirurgie. ook wel sleutelgatoperaties genoemd) gaat de buik niet open via
kleine sneetjes worden een kijkertje, een lichtbron en snij en hechtapparaatjes ingebracht. Na zo'n ingreep heeft
de patiënt minder pijn, minder ontsierlijke littekens en kan hij sneller naar huis. Gebruik van de techniek heeft
de afgelopen toen jaar een hoge vlucht genomen, vooral bij de verwijdering van een galblaas of een blindedarm.
Maar er kleven ook risico's aan. De inspectie heeft de afgelopen drie jaar de kwaliteit onderzocht na diverse
klachten en signalen over onnodige comlicaties en sterfgevallen, ook bij jonge mensen. De inspecteurs hebben alle ziekenhuizen ondervraagt. de comlicaties doen zich voor doordat in veel ziekenhuizen apparatuur onvoldoende wordt gecontroleerd en operatietechnieken niet voortdurend worden vernieuwd.

Kranten artikel kijkoperatie